Spela Svensk Casinos Begripliga instruktioner for Spela Svensk Casinos Spel

 

Om du är intresserad av spela svensk casinos spel , denna artikeln kommer att
hjälpa dig fundera över dess roll och effekt den kan ha på dig.
I den näst sista satsningsrundan, allts å the turn, avslöjas mycket om spelares h änder. Eftersom varje bet nu är dubbelt s å dyrt b örjar folk spela mer förnuftigt. Höjningar p å floppen i low limit-spel beh över inte betyda att spelaren faktiskt har något särskilt bra. H öjningar på the turn däremot har allt som oftast en god hand som grund. Om en spelare höjt både på floppen och nu kan det vara läge att lägga sig. Delvis för att det nu också är dubbelt s å dyrt f ör dig att syna hans hand.

I denna del av pokerguiden, som handlar om the turn, finns det en annan som redan sagt allt det jag vill ha sagt. Hans namn är Lou Krieger och han är en av v ärldens mest kända pokerspelare, samt f örfattare. Istället för att jag ska upprepa hans tankar har jag valt att klippa in en del av hans pokerguide rörande the turn. Hela Lou Kriegers pokerguide för nyb örjare finns representerad här på sajten och du finner den här. Den är bra, om än inte lika bra som min 🙂
En del modifieringar och tillägg har skett i nedanstående text fr ån Lou Kriegers original.

Några pokerorakel har f öreslagit att fjärde kortet spelar sig sj älvt. Men även om du inte kan spela fjärde kortet p å autopilot, bör du förs öka att inte f örsätta dig i mer trubbel, om du nu inte redan har gjort misstaget att se fj ärde kortet trots att du inte borde. Om så är fallet, kastar du troligen bra pengar efter dåliga.

Oftast har du lagt dig redan innan fj ärde kortet. Du kastar dina flesta händer före floppen, och andra när du insett att floppen inte passar din hand. Om du inte kan finna någon logisk anledning till att vara kvar vid fjärde kortet borde du ha lagt dig. Det är v äldigt lätt att sl ösa bort sin spelkassa en satsning i taget. D åliga spelare g ör just s å, synar en satsning, och sen en till (dessa spelare går under ben ämningen synstationer ). Att syna en enstaka satsning är obetydligt i sig självt, men sammantaget kan en sådan spelstil knäcka dig.
Om du är kvar vid fj ärde kortet bör du ha en stark hand, ett lovande drag, eller tro att en bluff kan ge dig potten. Vad bör du göra om du lyckas förb ättra din hand? Din hand kan förb ättras på tv å sätt. Det f örsta och bästa sättet är naturligtvis när fjärde kortet stärker din hand. Men du tjänar ocks å på att ha en stark hand redan före fjärde kortet, och när sedan detta fj ärde kort inte hjälper dig men heller inte din motst åndare har du faktiskt tjänat på det. Du är ett steg närmre segern.

Om du har den högst trolig vinnarhand vid the turn, och en motst åndare satsar, bör du vanligtvis h öja. Om du är i sen position och ingen av dina motspelare har agerat, s ätt igång och satsa. Om du är i tidig position och t ämligen s äker på att en av dina motståndare tänker satsa, så kan du välja att checka för att sedan höja hans bet (s å kallad checkhöjning eller check raise, mer om det i nästa kapitel ). Om du tror att dina motspelare tänker checka, gl öm checkhöjningen och satsa direkt. Om du har den bästa handen, så f år dina satsningar följden att det blir mer pengar i potten, samt att det blir dyrt för någon att f örsöka dra ut dig. Men det är inte en helt riskfri strategi. Och när du inte har bra kort? Det är tr åkigt men sant: St örre delen av tiden hj älper inte fjärde kortet dig. Hur ska du d å agera?

Ja, det beror lite på hur dålig din hand är.
Om du har ett öppet stegdrag eller färgdrag, samt är uppe mot tv å eller flera motst åndare, bör du syna varje satsning vid the turn.

Andra händer, som exempelvis ett par med hjälp av floppens mittenhöga kort eller lägre, b ör du lägga dig med om inte spelet varit passivt, dvs. max en höjning på floppen.

Om fj ärde kortet inte hj älpte dig, och du har en höjning f öre dig, d å har inte bara kostnaden gått upp, utan antalet framtida satsningar har minskat. Vad mer är, ett flertal av dom kommer troligtvis att lägga sig efter fj ärde kortet, och lämnar dig därmed med färre motst åndare att pressa pengar ur, om du skulle vara lyckosam med femte kortet.

Summering:
Spela händerna s å som de förtj änar att spelas ur en tight spelares synvinkel. H öj med händer som är troliga vinnare (par med hj älp av h ögsta floppkortet som minimum). Syna med draghänder där ett kort saknas, dock inte med stegdrag där ett kort i mitten av stegen saknas. Lägg dig istället med dessa. L ägg dig också med alla andra händer, om du inte tänkt bluffa dig till potten, eller om spelet inte varit väldigt passivt, då kan en syn vara berättigad.

Försökande till upptäcka golfbanan för Spela Svensk Casinos Spel informationen? Behaga gå till :
Utan Deposition Gratis Online Kasino Hasardspel: En deskriptiv blick om Gratis Online Kasino Hasardspel Nerladdning
Bet Spel: Intressanta Bet Spel data
Online Strategy Poker tips – Strategy Poker
En artikel som referat till On Line Casino På Svenskas – Cyber Casino På Svenskas
Kort Sju Stud s princip

Förhoppningsvis, denna spela svensk casinos spel artikel kommer att hjälpa dig att b ättre f örstå koncepterna och principerna bakom detta ämnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *