Spela Svensk Casinos En deskriptiv genomgång av Bästa Spela Svensk Casinos

 

Vid slutet av denna bästa spela svensk casinos artikel, du kommer att ha fått
tillräcklig ny kunskap om detta ämne för att kunna förklara det till en annan person.

Texas Holdem är ett pokerspel för mellan två till tio pokerspelare. Det går ut p å att få den bästa möjliga femkortshanden genom att kombinera de tv å stängda (nedåtv ända) korten som du får, med de fem öppna, gemensamma korten som delas ut vända uppåt p å bordet. S å här funkar det :

Dealer – Korten delas av den som är dealer för tillfället. Man turas om att vara dealer och turordningen går medsols runt bordet efter varje giv. Den spelare som är dealer har en rund dealerknapp, märkt med “Dealer”, framför sig på spelbordet. När man spelar online poker s å ser programvaran till att rätt person blir dealer och ger automatiskt korten åt den spelaren.

Blinds (m örkar) – När en hand ska starta måste spelaren till v änster om dealern satsa “den lilla m örken” (“the small blind “) och som oftast är hälften av minimum insatsen. Spelaren som sitter till vänster om lilla mörken m åste satsa “den stora mörken” (“the big blind”) som oftast är dubblet s å stor som lilla mörken. Dessa båda mörkar utg ör en grundpott, och lockar andra spelare att g å med i handen och f örsöka vinna potten. Dessa öppningar kallas “blinda” eftersom de görs innan någon får se sina kort.

Giv – Varje spelare får tv å kort som kallas h ålkort. Dessa kort ska man dölja för andra spelare. I online poker döljs de automatiskt.

Satsning – När spelarna har fått sina två h ålkort startar den första satsningrundan av spelaren till vänster om den som satsade den stora mörken. Beroende på vad som h änt tidigare i given så kan en spelare folda (l ägga sig), checka, syna, beta (satsa ), h öja, eller kontrahöja beroend på vad som är tillåtet enligt spelets satsningsbegr änsningar. En satsningsrunda kan g å runt bordet flera g ånger om spelarna h öjer och kontrahöjer. Satsningsrundan är färdig när samtliga spelare antingen har synat den senaste satsningen eller foldat.

Floppen – Efter den första satsningsrundan kommer “floppen” (“the flop”), då dealern delar ut 3 uppåtvända kort på bordet. Sen följer ytterligare en satsningsrunda.

Turnkortet – Nu är det dags för “turnkortet ” (“the turn”) som är det fj ärde gemensamma kortet och som placeras uppåtvänt bredvid floppen, varvid den tredje satsningsrundan följer.

Riverkortet – “Riverkortet” (“the river”) är det sista gemensamma kortet, som placeras uppåtvänt bredvid de andra fyra korten och som följs av en sista satsningsrunda.

Kortvisningen – Kortvisningen (“Show-down”) sker efter att den sista satsningsrundan har avslutats. Spelarna som fortfarande är kvar i handen jämför sina h änder för att se vem som kan kombinera ihop den bästa femkortshanden med hjälp av sina tv å hålkort och de fem gemensamma korten. Spelaren med den högst rankade handen vinner potten. Om två eller flera spelare har h änder med samma ranking, eller att den bästa handen utg örs av de fem gemensamma korten, delar de spelarna på potten.

Nu har en komplett hand spelats och d å är det dags att flytta dealerknappen till n ästa spelare. Återigen, detta sköts automatiskt n är du spelar online poker. Så här enkla är reglerna för Texas Holdem

In need for Bästa Spela Svensk Casinos info? Inquire by surfing to:
Kasino Bet: Kasino Bet – generell definition
Inklusive Poker På Svenska sammanfattning – Texas Holdem Gratis Poker
Online Kasino Mjukvara Registrering Bonus intressanta detaljer
En förklarande beskrivning av Baccarat System
Grattis Kasinos Odds
Party Poker Strategi Regler

Förvirade kring bästa spela svensk casinos? Inte nu l ängre! Denna artikeln har förhoppningsvis förklarat ämnet tillräckligt f ör dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *