Spela Svensk Casinos En omfattande beskrivning av Spela Svensk Casinos turnering

 

För att göra denna spela svensk casinos turnering ämnet som klart som m öjligt f ör
läsaren, denna artikeln är fylld med exemplar som gör klar det teoretiska förklaringen. Texas Holdem är ett pokerspel för mellan tv å till tio pokerspelare. Det g år ut på att få den bästa m öjliga femkortshanden genom att kombinera de tv å stängda (ned åtvända) korten som du f år, med de fem öppna, gemensamma korten som delas ut v ända uppåt p å bordet. S å här funkar det:

Dealer – Korten delas av den som är dealer för tillf ället. Man turas om att vara dealer och turordningen g år medsols runt bordet efter varje giv. Den spelare som är dealer har en rund dealerknapp, märkt med “Dealer”, framför sig på spelbordet. När man spelar online poker så ser programvaran till att r ätt person blir dealer och ger automatiskt korten åt den spelaren.

Blinds (mörkar) – När en hand ska starta m åste spelaren till vänster om dealern satsa “den lilla m örken” (“the small blind “) och som oftast är hälften av minimum insatsen. Spelaren som sitter till v änster om lilla mörken måste satsa “den stora m örken” (“the big blind “) som oftast är dubblet s å stor som lilla m örken. Dessa båda mörkar utg ör en grundpott, och lockar andra spelare att g å med i handen och f örsöka vinna potten. Dessa öppningar kallas “blinda” eftersom de görs innan n ågon får se sina kort.

Giv – Varje spelare får två kort som kallas h ålkort. Dessa kort ska man dölja f ör andra spelare. I online poker d öljs de automatiskt.

Satsning – N är spelarna har f ått sina två h ålkort startar den första satsningrundan av spelaren till vänster om den som satsade den stora mörken. Beroende på vad som hänt tidigare i given s å kan en spelare folda (lägga sig), checka, syna, beta (satsa), höja, eller kontrahöja beroend p å vad som är tillåtet enligt spelets satsningsbegränsningar. En satsningsrunda kan gå runt bordet flera g ånger om spelarna h öjer och kontrahöjer. Satsningsrundan är färdig när samtliga spelare antingen har synat den senaste satsningen eller foldat.

Floppen – Efter den första satsningsrundan kommer “floppen” (“the flop”), då dealern delar ut 3 uppåtv ända kort på bordet. Sen f öljer ytterligare en satsningsrunda.

Turnkortet – Nu är det dags f ör “turnkortet” (“the turn”) som är det fjärde gemensamma kortet och som placeras uppåtvänt bredvid floppen, varvid den tredje satsningsrundan f öljer.

Riverkortet – “Riverkortet” (“the river “) är det sista gemensamma kortet, som placeras uppåtv änt bredvid de andra fyra korten och som följs av en sista satsningsrunda.

Kortvisningen – Kortvisningen (“Show-down”) sker efter att den sista satsningsrundan har avslutats. Spelarna som fortfarande är kvar i handen jämf ör sina händer för att se vem som kan kombinera ihop den bästa femkortshanden med hj älp av sina tv å hålkort och de fem gemensamma korten. Spelaren med den h ögst rankade handen vinner potten. Om två eller flera spelare har h änder med samma ranking, eller att den b ästa handen utgörs av de fem gemensamma korten, delar de spelarna på potten.

Nu har en komplett hand spelats och då är det dags att flytta dealerknappen till nästa spelare. Återigen, detta sk öts automatiskt n är du spelar online poker. Så h är enkla är reglerna för Texas Holdem

Nu, t änk bara vad du kan åstadkomma med informationen kring spela svensk casinos turnering du har fått I denna artikeln.
Vi varmt rekommenderar de utmärkta artiklar kring spela svensk casinos turnering; klicka här för mer information: www.nbc10.com , irish eyes net , www.jour.unr.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *