Spela Svensk Casinos Hela teorin om Spela Svensk Casinos Strategi

 

Denna spela svensk casinos strategi artikel hoppas på att ge dig kunskapen du beh över
för att käna att du har ett gott grepp om ämnet.

Hur mycket pengar beh över du f ör att kunna slå dig ner och spela ett parti ?
En traditionell riktlinje som ofta används är 50 gånger stora mörken (big blind). Om du exempelvis spelar ett parti $3-$6 f ör du l ämpligen ha 6*$50=$ 300. Personligen anser jag dock att man istället b ör ha 75 eller 100 gånger stora mörken, det vill säga mellan $400 och $600 för att sitta ner i ett parti d är stora mörken är $6. Varf ör g år jag inte på lite senare.

Anledningen till att man bör ha s å pass mycket pengar med sig till bordet beror p å de fluktuationer som finns i poker. Även om du är en bra spelare kan fru fortuna ibland vara emot dig, och ditt spelkapital snabbt reduceras. Detta är helt naturligt. Men n är det h änder är det naturligtvis av absolut n ödvändighet att du även efter din tempor ära otursperiod är över fortfarande har tillr äckligt med pengar att spela för, speciellt om du spelar no-limit. Du m åste ha mycket pengar att satsa om handen du sitter p å förtjänar det. Låt oss säga att du f ör otrolighetens skull får ditt livs f örsta och kanske enda Royal Straight Flush. Om du då endast har två dollar kvar att satsa lovar jag att du aldrig kommer att förl åta dig sj älv.

Det är naturligtvis också viktigt att du har tillr äckligt f ör att kunna syna en höjning, även om din hand nu inte är den bästa. Allt som oftast har du nämligen inte m öjlighet att växla in mer pengar under spelrundorna (till skillnad från andra casinospel) s å det är viktigt att du växlar in en ordentlig slant direkt, f örslagsvis 75-100 gånger stora mörken, som jag tidigare föreslagit.

Ytterligare en anledning till att växla in så mycket är den psykologiska aspekten. Jag har personligen m ärkt att jag spelar bättre med en stor hög marker framför mig. Jag känner mig tryggare i mitt spel och vågar ta ut svängarna. Undermedvetet betraktar ocks å de flesta den med mest marker som bordets kung, inte bara i turneringsspel, utan även cash-game. Undantaget är riktigt duktiga spelare som ist ället ser den med flest marker som bytet, precis som ett lejon betraktar en gasell.

Det vi nu talat om är alltså hur mycket pengar du bör ha med dig till bordet, vissa v äljer att kalla detta för en sessionsbankroll.

Sen har vi naturligtvis den totala bankrollen. Det är hela din spelbudget. Alla de pengar du har lagt undan f ör att spela poker med. För att vara övertydlig ska den totala bankrollen alltså inte bestå utav pengar till hyra, mat, eller andra nödvändigheter. De ska heller inte komma från ett Finax-l ån!

Se till att verkligen separera dessa pengar från dina andra. Det är viktigt för att du på ett överskådligt sätt ska kunna se hur ditt spelande g år. Vissa g år s å långt som att öppna ett bankkonto just för pokerspelandet, vilket kanske inte alls är en dum id é. Spelar man p å nätet är det l ätt att tappa kontrollen över sin bankroll när man ständigt tar ut och s ätter in pengar fr ån olika pokerrum.

Din totala bankroll b ör vara runt 10 g ånger sessionsbankrollen. Det kan tyckas onödigt att behöva ha en så stor summa som $6 000 f ör att spela $ 3-$6 poker men det ger dig en bra grund och trygghet. Alla spelare r åkar ibland även ut f ör längre förlustperioder. En professionell spelare vinner ibland 35 000 kr på en dag men förlorar ibland 20 000 kr. F ör en amatör är fluktuationerna (svängningarna ) ännu större procentuellt sett. Den professionella pokerspelaren Per Hildebrant (VD f ör 24hPoker) sade i en dokument är en gång att han förlorat någon dryg miljon under ett halvår. S å ibland kan som sagt f örlustperioderna hålla i sig.

Att föra statistik

Att föra statistik är mycket viktigt i poker. Genom statistiken kan du bland annat se hur ditt pokerspelande går, hur du utvecklas, och när det är dags att kliva upp till nästa spelnivå (eller ner). Om du inte för statistik är det v äldigt lätt att lura sig sj älv. Man får ofta för sig att man vunnit mer pengar än man egentligen har. Exempelvis har jag många positiva minnen av krogblackjack (där jag inte för någon som helst statistik). Jag uppskattar att jag genom åren vunnit ett par tusen kronor på detta nöje, högst troligen är situationen dock den omvända. M änniskan har en tendens att minnas även små vinster, medan man snabbt f örsöker f örtränga förluster, detta i kombination med alkohol har antagligen gjort mitt uppskattade resultat för krogblackjack helt förvridet.

Många lurar även sig sj älva direkt. Har ni någon gång spelat poker med ett gäng vänner vet ni att det vid kv ällens slut brukar vara hälften som glatt tjoar att de gått med vinst, medan övriga hälften meddelar att de g ått ungefär jämnt upp.

Genom statistiken kan du se om du faktiskt är en vinnare även över l ängre perioder. Vilket ju är av absolut nödv ändighet för att din bankroll inte ständigt ska sjunka i värde.

Hur statistiken b ör f öras

Vissa nöjer sig med att använda ett litet anteckningshäfte. Personligen f öredrar jag dock att anv ända mig av ett Excel-ark. Klicka här f ör att ladda ner Pokersidans egna Excel-ark. För enkelhetens skull beskriver jag ändå i detalj hur Excel-arket bör se ut.

Saker som ska antecknas i Excel-arket är:

*Datum
*Plats – kan vara ett pokerrum på Internet (skriv i så fall vilket pokerrum) eller på n ågon pokerklubb eller med vänner.
*Vilken spelsort (spelar du bara en typ av poker behövs naturligtvis inte detta antecknas.
* Vilken limit.
* Starttid
* Sluttid
* Total tid du spelat (anteckna i minuter så kommer inga fel uppstå när du ska summera total speltid f ör en viss period )
* Sessionsbankroll vid start av spelsessionen.
* Sessionsbankroll efter spelsessionen.
* Resultat f ör spelsessionen.
* Din totala bankrolls nya värde.

Det som avgör hur duktig spelare du är, är din vinst per timma. Denna siffra får du fram genom att ta din vinst/förlust under en spelsession, delat med antalet timmar du spelat. Eftersom jag rekommenderar att du skriver speltiden i minuter bör du allts å utföra beräkningen på f öljande vis : Vinst/Minut*60=V/H (Vinst per timma ). Vissa väljer att r äkna ut sin vinst per timma för varje spelsession, andra v äljer att r äkna ut den per vecka, eller i vissa fall m ånad. Mitt råd är att räkna per vecka eller var tionde dag, om du spelar i stort sett varje dag, annars kan du räkna mer sällan. G ör du det under varje spelsession kommer din V /H att variera kraftigt fr ån session till session. Per vecka så f år du vanligtvis en mer korrekt bild av ditt spelande. Du kan sedan använda veckostatistiken till att beräkna din månatliga V/H om du vill det.

Ett råd är att testa att spela på lite olika nivåer (inom rimliga gränser ) i en vecka per nivå. På s å sätt hittar du till den nivå d är du tjänar allra mest pengar, vilket långt ifr ån alltid är den man tror.

Var b ör då din V /H ligga på? Ja, det är högst individuellt, även bland proffsen. Jag tänker inte ange någon siffra utan den bör naturligtvis ligga på en nivå som du är nöjd med, studerar du kan en vinst på 25 kr/h vara guld värt. Är du VD för ett b örsnoterat företag kanske 600 kr/h kr ävs. En tumregel som används för när det är dags att gå upp en spelniv å är en V/H på 2 stora mörkar (big blinds). För att vara på den s äkra sidan rekommenderar jag 3 stora m örkar.

Det kan tyckas vara mycket jobb att ägna sig åt att f öra statistik. Faktum är dock att det inte tar vidare lång tid alls. Ta bara f ör vana att alltid skriva in siffrorna direkt efter varje spelsession. Det är gjort på någon minut.

Slutligen, du kan best ämma dig över vad du ska leta efter I spela svensk casinos strategi ämnet, vad du ska undvika och vilka fr ågor du ska fråga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *